MEMBINA KERUKUNAN UMMAT - 
Tanggung Jawab Semua Pihak

Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas
 

Usaha membina kerukunan Ummah, perlulah dilaksanakan oleh
semua pihak. Kerukunan Ummat  adalah asas bagi  Keamanan dan Keselamatan Ummat itu sendiri. Allah  S.W.T. memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara untuk membina Kerukunan Ummat.

Demikian pula Rasulallah s.a.w. yang menjadi Rahmat bagi seluruh
Alam memberikan panduan bagi kita dalam hal ini. 

Islam menanamkan kesadaran kepada Ummat manusia, bahwa
mereka asal mulanya  berasal dari satu keturunan, Allah berfirman
yang bermaksud:

"Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu (Adam), dan menjadikan dari (Adam) itu pasangannya (Hawa-isteri Adam) dan  yang membiakkan dari keduanya keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta (dengan menyebut-nyebut nama-Nya), dan peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat, karena sesungguhnya Allah senantiasa, mengawasi kamu."

Dalam ayat lain, Allah berfirman yang bermaksud:

"Wahai ummat manusia ! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu  dari lelaki dan wanita, dan Kami telah menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan
(beramah mesra antara satu dengan lainnya). Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya
diantara kamu. Sesungguhnya Allah amat mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya (tentang keadaan dan amalan kamu).
 (Q.S.al-Hujurat :13)

Dalam ayat lain lagi Allah berfirman yang bermaksud:

Allah tidak melarang kamu dari berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampong halaman kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil."
 (Q.S.al- Mumtahinah:8)

Aapabila Rasulullah berhijrah ke Yathrib (Madinah), Nabi s.a.w.
bekerjasama dengan berbagai  penganut agama  dan berbagai suku
puak. Mereka itu disatukan padukan, bahu membahu satu dengan
lainnya dalam mempertahankan Madinah. Mereka bebas melaksanakan ibadah masing-masing agama, bebas bergerak, bebas memberikan suara, bebas melakasanakan  adat istiadat mereka. Mereka hidup rukun dan damai dibawah pimpinan Nabi s.a.w.
 

AMALAN YANG MERUSAK KERUKUNAN UMMAT.

Amalan yang boleh merusak kerukunan Ummat parlulah dihindari,
seperti usaha-usaha memurtadkan Ummat lain dengan cara yang
licik dan keji atau  mencaci penganut agama lain.

Kerukunan Ummat akan dapat dipertahankan bila semua pihak
menjaga pantang larang  supaya tidak dilanggar.  Menjaga supaya
jangan ada golongan yang merasa diri mereka ditindas, dan merasa
diri mereka menjadi sasaran peropaganda agama lainnya. Sebaiknya
ummat memusatkan perhatian mereka dalam  meninggikan mutu
keyakinan masing-masing. Jika hal ini boleh dilaksanakan  Insya-Allah
Kerukunan Ummat dapat dibina dengan sebaik-baiknya.