Jangan Berpecah-belah

Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas

 
Marilah kita amalkan firman Allah yang bermaksud:
 
  • "Dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih, sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata dan mereka akan memperoleh azab yang besar." (Q.S.Ali-'Imran:105)
  • "Sesungguhnya ini jalanKu yang lurus, sebab itu kamu turutlah jalanKu itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan berpecah belah dari jalan-Nya."(Q.S.al-An'am:153)
  • "...Tetapi mereka melupakan sebahagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, sebab itu kami timbulkan permusuhan dan kebencian dikalangan mereka."(Q.S.al-Maa-idah:14)
  • "Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah sehingga menjadikan mereka golongan-golongan yang berpisah-pisah, maka engkau bukanlah dari golongan mereka sedikit  juapun. "(Q.S.al-An'am:159)
  • "Sentiasa mereka itu berselisih pendapat, melainkan mereka yang diberikan Rahmat oleh Tuhan mereka." (Q.S.Hud 118-119)
  • "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu (sehingga kamu bersatu padu) maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari pada jurang neraka itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, supaya kamu mendapat petunjuk."(Q.S.Ali 'Imran:103)